Výroba zateplenej prešívanej metráže

Prešívanie metráže väčšinou s vatelínom / vysokovýhrevným dutým vláknom/ má v našej firme najdlhšiu tradíciu. Veľký dôraz kladieme na kvalitu používaného materiálu. Medzi najväčších pravidelných a spokojných zákazníkov patria firmy ako LEVI´S, Vanity Fair, Oetcher, Litz,...

Na základe Vašich požiadaviek Vám prešijeme rôzne druhy textilnej metráže alebo striží. K dispozícii máme vyše 100 druhov vzorov prešívania a ak si nevyberiete, je možné Vám v spolupráci s našou výrobou prešiť Vami navrhnutý vzor. Pri výbere jednotlivých zložiek prešívania je potrebné dávať pozor na vhodnosť ich vzájomnej kombinácie.

Ako si objednať prešívanie ? S ktorými otázkami sa môžete stretnúť ?

A / Kto dodá materiál ?

Pri prešívaní jednostranne máte možnosť voľby z nasledujúcich možností :

1/ Materiál BTA SR, s.r.o. + Vatelín BTA SR, s.r.o.
2/ Materiál Klient + Vatelín BTA SR, s.r.o.
3/ Materiál BTA SR, s.r.o. + Vatelín Klient
4/ Materiál Klient + Vatelín Klient

Pri obojstrannom prešívaní je možná tiež kombinácia materiálu BTA SR, s.r.o. a materiálu klienta. Maximálna šírka materiálu môže byť 210cm pri jednostrannom rovnom prešívaní a 200cm pri prešívaní iného vzoru ako sú rovné pozdĺžne čiary.

B / Prešívanie jednostranne alebo obojstranne ?

Prešívanie jednostranne t.j. materiál + vatelín sa označuje SFSN + druh vzoru/číslo vzoru uvedené v pravom dolnom rohu technického listu.

Príkl. SF SN 10/4 = jednostranné prešívanie vzoru 10/4 = diagonálne štvorce 5 x 5cm

Materiál je možné prešiť obojstranne t.j. materiál + vatelín + materiál. Obojstranné prešívanie označujeme DF SN + druh vzoru/číslo vzoru uvedené v pravom dolnom rohu technického listu.

Príkl. DF SN 12/4 = obojstranné prešívanie vzoru 12/4 = kosoštvorce 10 x 10cm

Vzory sa označujú SN a pozdĺžne rovné čiary označujeme RL. Možnosť rovného prešívania je v rozostupe ihiel 2,5cm a jeho násobkov / 2,5; 5; 7,5; 10;.../

Príkl. SF RL 10/10 = jednostranné prešívanie rovných čiar v rozostupe 10cm

C / Akým vzorom sa materiál prešije ?

1/ Vzor BTA SR, s.r.o.
2/ Vzor klient

D/ Aký materiál sa prešije ?

1/ Materiál BTA SR, s.r.o.
2/ Materiál klienta

E/ Aký vatelín sa použije ?

1/ Vatelín BTA SR, s.r.o./
2/ Vatelín klienta

F/ Aká farba nití sa použije na prešívanie ?

1/ Niť tón v tóne s vrchným materiálom *
2/ Kontrastná niť

* Ak je vrchný materiál viacfarebný je potrebné určiť, ktorou farbou sa má materiál prešívať.

G/ Použije sa vlizelín do prešívania ?

1/ áno
2/ nie

H/ Naše prešívacie stroje prešívajú klasickým viazaným stehom (cca 3 stehy/cm)

vova.design

© 2006 B-T-A