Vzory prešívania

<1234>

       
01 SN 12/2   kosoštvorce 4,5cm
01 SN 12/3   križujúce kosoštvorce
01 SN 12/4   kosoštvorce 9cm
01 SN 12/5   diagonálne kosoštvorce
01 SN 12/35 A   vlnovky
01 SN 12/35 B   vlnovky
01 SN 13/1   cik - cak čiary 0,5cm
01 SN 15/1   predĺžený šesťuholník malý
01 SN 17/1   cik - cak čiary 1cm
01 SN 20/1   šesťuholníky
01 SN 20/2   šesťuholníky
01 SN 20/3   šesťuholníky
01 SN 20/4   šesťuholníky
01 SN 20/5   šesťuholníky
01 SN 20/6   šesťuholníky
01 SN 21/2   šesťuholníky
01 SN 23/2   šesťuholníky malé
01 SN 29/3   šesťuholníky veľké
01 SN 30/1   križujúce vlnovky
01 SN 30/02   križujúce vlnovky
01 SN 30/3   križujúce vlnovky
01 SN 31/1   križujúce vlnovky /oval/
01 SN 31/2   križujúce vlnovky
01 SN 31/3   vlnovky
01 SN 32/1   vlnité čiary / malé cibuľky
01 SN 32/2   vlnité čiary / stredné cibuľky
01 SN 33/1   vlnité čiary / malé cibuľky / dotykajúce sa
01 SN 33/2   vlnité čiary dotýkajúce sa
01 SN 33/3   vlnité čiary dotýkajúce sa
01 SN 33/4   vlnité čiary dotykajúce sa
01 SN 34/2   vlnovky nedotýkajúce sa
01 SN 35/2   križujúce vlnovky
01 SN 35/3   križujúce vlnovky
01 SN 36/2   križujúce vlnovky
01 SN 36/3   veľké cibuľky


<1234>

vova.design

© 2006 B-T-A