Vzory prešívania

<1234>

       
01 SN 201/3   šesťuholníky dotýkajúce sa
01 SN 202/3   kosoštvorce
01 SN 221/1   štvorce a mnohouholníky
01 SN 293/1   šesťuholníky dotýkajúce sa
01 SN 300/1   vlnovky malé
01 SN 300/2   vlnovky malé križujúce sa /ovaly/
01 SN 300/3   vlnovky stredné
01 SN 301/1   kolieska / kruhy ø 2,5cm /
01 SN 301/2   vlnovky dotýkajúce sa /cibuľky/
01 SN 303/1   diagonálne sinusoidy križujúce sa
01 SN 303/2   diagonálne sinusoidy dotýkajúce sa
01 SN 305/1   kolieska / kruhy ø 7,5cm /
01 SN 305/5   veľké vlnovky
01 SN 305/6   veľké vlnovky dotýkajúce sa
01 SN 307/1   malé vlnovky
01 SN 331/1   malé vlnovky lomené
01 SN 340/1   vlnovky križujúce / reťazec DNA/
01 SN 401/1   zátvorky
01 SN 402/1   polkruhy dotýkajúce sa
01 SN 410/1   malé vlnovky lomené a križujúce sa
01 SN 410/3   malé vlnovky lomené a dotýkajúce sa
01 SN 411/1   dvojitý polkruh lomený
01 SN 411/2   dvojitý polkruh lomený a križujúci
01 SN 413/1   dvojitý malý polkruh lomený
01 SN 417/1   vlnovky a čiary
01 SN 418/1   rokoko / kruhy, ovaly a vlnité čiary/
01 SN 451/1   križujúce sa vlnovky
01 SN 451/2   paralelné vlnovky dotýkajúce sa
01 SN 452/1   polkruhové kvietky
01 SN 453/1   horizontálne špirály a zátvorky
01 SN 461/1   veľké polkruhy
01 SN 481/1   lomené polkruhy
01 SN 505   prekrivajúce sa polkruhy
01 SN 507   malý blesk
01 SN 1900/1   horizontálne obdlžníky
01 SN 4101/1   zátvorky dotýkajúce sa


<1234>

vova.design

© 2006 B-T-A